dijous, 22 de març de 2012

Obert el període d'inscripcions a l'APCA

L'Associació de Professionals de la Comuniació d'Andorra ha obert el període d'inscripcions de nous socis a l'entitat.

Us adjuntem els criteris bàsics d'admissió així com el formulari.

La sol·licitud la podeu omplir, aportant els documents i fotografies de manera virtual, i adreçant-la a l'e-mail de l'associació que és aprofca@gmail.com.

Recordem que per poder participar a l'assemblea constitutiva de l'associació, prevista per al 24 d'abril, a les eleccions que se celebraran el mateix dia o per a la presentació de candidatures a la nova junta directiva cal ser membre de ple dret de l'APCA.

Us animem a inscrivir-vos per convertir l'APCA en una associació forta en defensa dels interessos de tot el col·lectiu de professionals de la comunicació d'Andorra.
Informació dels requisits necessaris per formar part de l'Associació :Avantatges d'associar-se a l'Associació Professionals Comunicació d' Andorra


-Carnet de premsa.En un futur:-Servei Jurídic

-Carnet Internacional de Periodista

-Assegurança d'accidents

-Cursos de formació gratuïts

-DescomptesCondicions:

Podran ingressar en l'Associació Professionals Comunicació d'Andorra els periodistes, redactors, fotògrafs, càmeres dels serveis informatius i productors d'informatius que ho sol•licitin, reuneixin els requisits requerits i siguin admesos per la Junta Directiva.Les condicions d’ingrés són:a) Estar en possessió d'un títol (llicenciatura o un altre títol superior de caràcter oficial per al què s'exigeixi llicenciatura) expedit per una Facultat de Periodisme, Ciències de la Informació o denominació equiparable (titulació en Periodisme o Comunicació Audiovisual), de qualsevol Universitat estrangera amb titulació homologada a Andorra.El títol es pot substituir per una fotocòpia compulsada del pagament de taxes del títol o fotocòpia compulsada del certificat d'estudis.Si la sol•licitud es fa presentant el títol de Màster en Periodisme, caldrà acompanyar-lo d’una fotocòpia compulsada del títol de llicenciat en qualsevol especialitat universitària superior expedit per una universitat reconeguda pel Principat d' Andorra.


L'Associació Professionals Comunicació d'Andorra també podrà autoritzar l'admissió de quins acreditin una professionalitat contrastada en funcions específicament periodístiques amb una antiguitat d’un mínim de 2 anys de continuïtat en l'exercici de la professió.b) Tenir la residència dins el territori andorrà o, en cas de residir fora, treballar per a una empresa radicada a Andorra.c) Abonar els drets d'inscripció establerts.

Cal també:- Currículum Vitae.

- Fotocòpia del Passaport i/o Document Nacional d'Identitat (DNI) per l'anvers i el revers.

- Una fotografia mida carnet.

- Autorització per a la domiciliació bancària del pagament de la quota social.L'Associació té una quota social de 40 euros anuals, que es paga a través d'una entitat bancària.

La Junta Gestora


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada