dijous, 22 de març de 2012

Obert el període d'inscripcions a l'APCA

L'Associació de Professionals de la Comuniació d'Andorra ha obert el període d'inscripcions de nous socis a l'entitat.

Us adjuntem els criteris bàsics d'admissió així com el formulari.

La sol·licitud la podeu omplir, aportant els documents i fotografies de manera virtual, i adreçant-la a l'e-mail de l'associació que és aprofca@gmail.com.

Recordem que per poder participar a l'assemblea constitutiva de l'associació, prevista per al 24 d'abril, a les eleccions que se celebraran el mateix dia o per a la presentació de candidatures a la nova junta directiva cal ser membre de ple dret de l'APCA.

Us animem a inscrivir-vos per convertir l'APCA en una associació forta en defensa dels interessos de tot el col·lectiu de professionals de la comunicació d'Andorra.
Informació dels requisits necessaris per formar part de l'Associació :Avantatges d'associar-se a l'Associació Professionals Comunicació d' Andorra


-Carnet de premsa.En un futur:-Servei Jurídic

-Carnet Internacional de Periodista

-Assegurança d'accidents

-Cursos de formació gratuïts

-DescomptesCondicions:

Podran ingressar en l'Associació Professionals Comunicació d'Andorra els periodistes, redactors, fotògrafs, càmeres dels serveis informatius i productors d'informatius que ho sol•licitin, reuneixin els requisits requerits i siguin admesos per la Junta Directiva.Les condicions d’ingrés són:a) Estar en possessió d'un títol (llicenciatura o un altre títol superior de caràcter oficial per al què s'exigeixi llicenciatura) expedit per una Facultat de Periodisme, Ciències de la Informació o denominació equiparable (titulació en Periodisme o Comunicació Audiovisual), de qualsevol Universitat estrangera amb titulació homologada a Andorra.El títol es pot substituir per una fotocòpia compulsada del pagament de taxes del títol o fotocòpia compulsada del certificat d'estudis.Si la sol•licitud es fa presentant el títol de Màster en Periodisme, caldrà acompanyar-lo d’una fotocòpia compulsada del títol de llicenciat en qualsevol especialitat universitària superior expedit per una universitat reconeguda pel Principat d' Andorra.


L'Associació Professionals Comunicació d'Andorra també podrà autoritzar l'admissió de quins acreditin una professionalitat contrastada en funcions específicament periodístiques amb una antiguitat d’un mínim de 2 anys de continuïtat en l'exercici de la professió.b) Tenir la residència dins el territori andorrà o, en cas de residir fora, treballar per a una empresa radicada a Andorra.c) Abonar els drets d'inscripció establerts.

Cal també:- Currículum Vitae.

- Fotocòpia del Passaport i/o Document Nacional d'Identitat (DNI) per l'anvers i el revers.

- Una fotografia mida carnet.

- Autorització per a la domiciliació bancària del pagament de la quota social.L'Associació té una quota social de 40 euros anuals, que es paga a través d'una entitat bancària.

La Junta Gestora


dissabte, 17 de març de 2012

Curs de formació adreçat a periodistes sobre el canvi climàtic

L’APCA, juntament amb el CENMA i la Cambra de Comerç, organitzem el primer curs de formació per a periodistes i professionals de la comunicació dedicat a un tema de força d’actualitat com és el canvi climàtic.

El curs, que durarà dos migdies, està dirigit a tots els professionals de la comunicació i pretén donar eines i coneixements bàsics sobre el canvi climàtic i les seves conseqüències.

El seminari és totalment gratuït i està limitat a 16 plaçes. Es desenvoluparà els dies 7 i 8 de maig a les instal·lacions de la Cambra de comerç.

Trobeu el programa i la butlleta d’inscripció a continuació i els interessats a participar podreu enviar directament a la següent adreça:  ccispepita@andorra.ad

Programa i inscripció

dimecres, 7 de març de 2012

Comunicat de premsa 7 de març del 2012


L’Associació de professionals de la comunicació d’Andorra (APCA) ja està legalment constituïda.
Segons la resolució adoptada pel Govern d’Andorra en data 1 de març de 2012, la nostra entitat ha estat registrada a la Secció 3ª de les associacions professionals del Registre de Professions Liberals, Col·legis i Associacions professionals, amb el número III/1/2012.
Després de gairebé dos anys, l’entitat que representa els professionals de la comunicació d’Andorra ha quedat legalment constituïda i celebrarà a finals d’abril l’assemblea general extraordinària en la què presentarà els seus estatuts i codi deontològic als socis fundadors -més d’una trentena- així com les eleccions a la seva primera junta directiva.
En els propers dies, l’associació iniciarà una campanya de captació de socis entre tots els professionals de la comunicació d’Andorra que acreditin dos anys d’experiència en el sector (periodistes, fotoperiodistes, càmeres, editors, etc.).
Igualment, obrirà el termini de presentació de candidatures per ocupar la junta directiva que ha d’estar conformada per un mínim de set persones.
Des de fa un any i mig, moment en què es van presentar els estatuts i codi deontològic a Govern, l’associació funciona amb una junta gestora que ha estat l’encarregada de posar en marxa l’APCA.
El procés ha estat força llarg i complex atès que en mig del procés de constitució es va modificar la llei d’associacions i col·legis professionals el què va obligar a modificar els seus estatuts. L’APCA neix amb la voluntat d’exercir com a col·legi professional per a la defensa de la professió periodística a Andorra.
Després de diversos intents fallits en més de trenta anys, aquesta vella aspiració del col·lectiu s’ha convertit en una realitat.
Els estatuts de l’APCA així com el codi deontològic seran tramesos en breu a tots els professionals de la comunicació del país perquè en tinguin coneixement i alhora els motivi a afiliar-se per defensar els interessos de la professió. L’entitat també treballa per oferir cursos de formació als periodistes del país, el primer del qual tindrà lloc a principis de maig.
Igualment, ja ha iniciat contactes amb entitats similars del nostre entorn per establir convenis de col·laboració.
Andorra la Vella, 7 de març de 2012