dimecres, 10 de febrer del 2021

Comunicat de premsa: L’APCA recorda als i les periodistes el respecte al codi deontològic i l’aplicació de la perspectiva de gènere a les informacions que afecten víctimes d’agressions sexuals

 L’Associació de professionals de la comunicació d’Andorra (APCA) vol recordar als i les professionals la necessitat d’observar escrupolosament el codi deontològic periodístic en l’elaboració d’informacions que afecten víctimes d’agressions sexuals i violència de gènere, i recomana aplicar la perspectiva de gènere a aquestes informacions per evitar la victimització secundària, la criminalització de les dones afectades i el sensacionalisme en situacions d’extrema duresa per a qui les pateixen.

 

L’APCA observa amb preocupació com determinades informacions que afecten víctimes de violència sexual són tractades de manera sensacionalista, oferint detalls que no aporten cap valor informatiu, que revictimitza les dones que la pateixen i que vulnera el codi deontològic de la professió el qual, al seu article 2 determina que s’ha de “difondre únicament informacions fonamentades, evitant en tot cas afirmacions o dades imprecises i sense base suficient que puguin lesionar o menysprear la dignitat de les persones i provocar dany o descrèdit injustificat (...); i al seu article 9 que explicita “respectar el dret de les persones a la seva pròpia intimitat i imatge, especialment en situacions de vulnerabilitat i malaltia, i en casos o esdeveniments que generin situacions d’aflicció o dolor, evitant la intromissió gratuïta i les especulacions innecessàries sobre els seus sentiments i circumstàncies (...)”.

 

Així mateix, l’APCA recomana a tots i totes les professionals de la comunicació d’Andorra i als mitjans de comunicació del país participar a les formacions que sobre violència de gènere imparteix l’Àrea de Polítiques d’Igualtat periòdicament, en col·laboració amb l’Ud’A i l’APCA, així com en l’elaboració del Manual de bones pràctiques en aquesta matèria, que encara s’està desenvolupant i que aviat veurà la llum.

 

 

 

 

 

Associació de Professionals de la Comunicació d'Andorra