dimarts, 9 de juny del 2020

Participació andorrana al Monitor de Comunicació Europeu, ens que identifica les tendències recents en comunicació estratègica


El Monitor de Comunicació Europeu identifica les tendències recents en la comunicació estratègica.

L'estudi, que per primera vegada ha comptat amb participació andorrana -en concret de la membre de l'APCA, Noemí Rodríguez-, va enquestar a més de 2.300 professionals de 44 països que van mostrar els següents punts destacats:

- Ètica en la comunicació: els canals digitals plantegen nous reptes morals, però la majoria dels professionals de la comunicació no tenen recursos actualitzats per afrontar-los

- Qüestions de gènere: Tres dels quatre departaments de comunicació treballen més dones que homes, però només un dels dos màxims líders en matèria són dones: les principals barreres identificades són la manca de flexibilitat i les polítiques de promoció opaca de les organitzacions.

- Ciberseguretat: Els professionals de la comunicació temen la pirateria dels llocs web i dels comptes de les xarxes socials: sovint participen en la gestió de problemes de ciberseguretat, però rarament ajuden a crear resiliència

- Desenvolupament de competències; S'identifiquen grans llacunes de competència en els camps de la tecnologia i les dades, tot i que els professionals de la comunicació han completat una mitjana de 19 dies de formació el 2019

- Instruments i plataformes clau: la comunicació mòbil està clarament en augment

Hi ha diferències significatives entre països i diversos tipus d’organitzacions.

Més informació a  www.communicationmonitor.eu.